2009. 07. 01.

Százezer forintba is kerülhet a figyelmetlenség

Legalább az apró betűs részen ne bukjon a vásárló

Akár százezer forint körüli összeget is bukhat az a lakásvásárló, aki nincs tisztában azzal, hogy hitelfelvétel esetén a bankok részletes, az adásvételi szerződésekre vonatkozó tartalmi követelményeket írnak elő. Ráadásul nem csak pénzt, de sok utánajárást is megspórolhatunk, ha ezekről a kiválasztott hitelintézetnél azt megelőzően érdeklődünk, hogy az eladóval leszerződnénk a lakásra – derül ki az Otthon Centrum Hitel Center összeállításából.

A hitelfelvétel a banki ajánlatok megismerésével kezdődik. A hiteltermék kiválasztása során nem csak a minimális havi törlesztő részletre kell figyelni, hanem arra is, hogy a hitelt kérelmező és a hitelezendő ingatlan megfelel-e a banki előírásoknak. Mennyi önerőt vár el a bank? Milyen arányban finanszírozza a lakás értékét? Mennyi jövedelemmel kell rendelkezni? – ezek talán a legfontosabb paraméterek.

"Miután kiválasztottuk a megfelelő bankot, érdemes rögtön tájékozódni, hogy milyen előírásaik vannak az adásvételi szerződések tartalmát illetően. Talán kevésbé közismert még a lakáshitelt felvevők előtt az is, hogy minden bank külön dokumentumban írja elő, hogy a hozzájuk benyújtott adásvételi szerződésnek milyen tartalmi és formai előírásoknak kell megfelelnie. A lakásvásárlói köztudatban legtöbbször csak az él, hogy az adásvételi szerződésnek célszerű tartalmaznia a bank nevét, ahonnan a lakás megvásárlásához hitelt veszünk fel, illetve a hitelösszeget. Pedig az ennél jóval részletesebb, és bankonként külön szabályozott tartalmi követelmények nem egy esetben 3-4 oldalas felsorolásban öltenek testet." – mondta Bánfalvi László, a több mint 30 bankkal kapcsolatban álló Otthon Centrum Hitel Centerének ügyvezető igazgatója.

A bankok előírásai között óriási, néhány esetben szélsőséges különbségek is lehetnek, hívják fel a figyelmet az Otthon Centrum Hitel Center szakértői. Vannak olyan pénzintézetek, akik csak néhány általános követelményt fogalmaznak meg; ilyen például a vételár megfizetésére vonatkozó határidők, engedély előírása a jelzálog bejegyzésére, eladó nyilatkozatának szükségessége az ingatlan per, teher és igénymentességéről, az eladó kötelezettségvállalása egy nyilatkozat formájában a tulajdonjog bejegyzéséhez, vagy a bank azon jogának elismerése, hogy a szerződést felbontani, megszüntetni csak a bank írásos engedélyével lehet.

Ezzel szemben állnak azok a bankok, akik nem útmutatót, hanem részletes szerződés szöveg tervezetet is adnak, amelyben a fentieknél szigorúbb feltételek is lehetnek; így például az eladó kötelezettségvállalása az építés (beruházás) finanszírozása érdekében felvett kölcsönök törlési engedélyének bemutatására, vagy az eladó előzetes hozzájárulása az ingatlanra történő önálló zálogjog és vételi jog bejegyzéséhez.

A sokféle hiteltermék és banki előírás közötti eligazodást nagyban segíti, ha hitelközvetítőhöz fordulunk; náluk az erre vonatkozó, naprakész információt is megkapjuk. Így elkerülhetjük, hogy a már esetleg megkötött szerződés utólagos módosításával a hitelszerződés aláírása újabb napokat csússzon, s ráadásként százezer forint körüli szerződésmódosítási díjat is fizessünk." – tanácsolja Bánfalvi László.

A szakember szerint a hitelfelvevők sok esetben nincsenek tisztában a foglalóval sem. Nem mindenki tudja, hogy a hitel engedélyezése mindig az adásvételi szerződés megkötését követően történik. Így viszont a bank nem felelős azért ha az adásvételi szerződés meghiúsulása miatt a vevő a foglalót elveszíti. Érdemes erre előzetesen gondolni és az eladóval a feltételek összeállításánál erre tekintettel lenni.

Néhány példa az Otthon Centrum Hitel Center gyűjtéséből arra, milyen – hitelintézetenként eltérő – tartalmi követelményeket írhatnak elő a bankok a vételár megfizetésére, a tulajdonjogi helyzetre és a hitellel terhelt ingatlanra vonatkozóan:

Alap előírások

• Az ingatlant vásárló vevő per-, teher- és igénymentes ingatlan tulajdonjogát szerzi meg.
• A hitelkérelem benyújtásakor ugyan elegendő előszerződéssel rendelkezni, azonban ennek tartalmaznia kell a bank végleges adásvételi szerződéssel szembeni követelményeit.
• Az ingatlan birtokba adás időpontja nem lehet későbbi, mint a teljes vételár kifizetésnek időpontja.

Fizetésre vonatkozó előírások 

• A bank meghatározza a vételár megfizetésének ütemezését, kiemelve, hogy az utolsó részletet a nevezett bank hiteléből egyenlíti ki a vevő. Amennyiben a fizetési határidő már lejárt, az eladónak igazolnia kell, hogy a késedelem miatt a vevővel szemben kamat, kötbér vagy bármely egyéb igényt nem támaszt.
• A hitelösszeg folyósításáig a vevőnek a bank felé igazolnia kell, hogy eladónak maradéktalanul kifizette a vételár önerő részét (pl. eladó ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott átvételi elismervénye útján).
• A hitelből fizetendő vételárrész(ek) fizetési határideje a kölcsönkérelem befogadásától számított 30 munkanapnál korábbi időpontban nem lehet.
• Deviza alapú kölcsön igénylésekor az árfolyamkockázatot a vevő (hitelfelvevő) viseli, és köteles az ebből adódó különbözet megfizetéséről gondoskodni az eladó számára.

Tulajdonjogi helyzetre vonatkozó előírások

• A szerződésnek tartalmaznia kell a felek hozzájárulását ahhoz, hogy a bank javára a hitelösszeg és a szerződés szerinti járulékai erejéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre az ingatlanra.
• A bank nem nyújt kölcsönt az ingatlan megvásárlásához, amennyiben az eladó a tulajdonjogot már az adásvételi szerződésben – a teljes vételár megfizetésére hivatkozással – átruházta a vevőre.

Terhekre vonatkozó előírások

• Az eladónak igazolást kell kérni a saját finanszírozó bankjától a tartozás pontos összegéről (a teher összegét fix összegként kell feltüntetni abban az esetben is, ha a hitel deviza alapú), és nyilatkoznia kell a teher törlésével kapcsolatban.
• Ha a tehermentesítést a bank végzi, a folyósítás két részletben történik: először a fennmaradó tartozást lefedő összeg az eladó hitelező bankjának, majd pedig az utolsó vételárrész közvetlenül az eladónak. Ezt az eladó köteles vételárként elszámolni. Ilyenkor figyelni kell arra, hogy a második, végső utalás a teher törlésére vonatkozó földhivatali kérelem érkeztetett példányának a bankhoz való benyújtásától számított 5 munkanapon belül kerül folyósításra, így az adásvételi szerződésben a két részlet folyósítása között minimum 15 napnak kell eltelnie.