Szigethalom

Év Irodája 2019
2315 Szigethalom, Mű út 256.
Hétfőtől péntekig: 8.30 - 17.00
+36 70 454 5420 ; (fax)
+36 70 454 5420

Irodánk elsősorban Csepel-szigeten lévő településeken található új- és használt lakóingatlanok, építési telkek, üzlethelyiségek értékesítésével és bérbeadásával foglalkozik. Kínálatunkban egyaránt megtalálhatók kisebb és nagyobb lakások, családi házak, valamint prémium kategóriás ingatlanok is. Felkészült, több éves szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársaink megbízható partnerként segítik ügyfeleinket a tökéletes választásban. Telefonszámainkon lehetősége van időpontot egyeztetni esti, hétvégi lakásnézésre vagy megbízási szerződéskötésre is. Mottónk a minőségi ingatlanközvetítés, teljes körű, egyénre szabott kiszolgálás. Ha hitelre van szüksége álmai otthonának megvásárlásához, díjmentesen állunk rendelkezésére. Ha venni szeretne, kérjük tekintse meg kínálatunkat, ha eladni szeretne, forduljon hozzánk Bizalommal! Itt talál Minket: 2315 Szigethalom, Szabadkai utca 71. (Orvosi rendelővel szemben, a bank mellett)

NYEREMÉNYJÁTÉK IKEA ajándékkártya
NYERD MEG a 3 db 10.000,-Ft értékű IKEA ajándékkártya egyikét!

 Nem kell mást tenned, csak oszd meg nyilvánosan az Otthon Centrum weboldaláról bármelyik ingatlant a szigethalmi irodánk portfóliójából (Eladó ingatlan (oc.hu), vagy egy toborzós videót a Facebook oldalunkról (1) Otthon Centrum - Dél-pesti Agglomeráció | Facebook)!

A poszt alatti komment szekcióba írd meg, melyik videót osztottad meg (amennyiben ingatlan videót, úgy írd bele az ingatlan regisztrációs számát is)! 

A játék időtartama: 2022. 07. 01 - 2022. 07. 15.

Sorsolás: 2022. 07. 20.

A nyereményjáték győztese online véletlenszerű (random) sorsolással kerül kisorsolásra a résztvevők között.

1. Szervezés és lebonyolítás

A promóciós játék adatkezelője és szervezője, a JKMB Kft (2318 Szigetszentmárton, Jázmin utca 3., cégjegyzékszám 13-09-209054, adószám 28845931-2-13; továbbiakban: Szervező). A promóciós játék lebonyolítója és adatfeldolgozója a JKMB Kft (2318 Szigetszentmárton, Jázmin utca 3., cégjegyzékszám 13-09-209054, adószám 28845931-2-13 Lebonyolító). A szabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető az Otthon Centrum Facebook oldalán: https://www.facebook.com/ocszigethalom. A Facebook a promóciót nem támogatja, nem hagyja jóvá, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz.

2. Részvételi szabályzat

2.1.A promóciós játékban kizárólag 18. életévét betöltött, cselekvőképességet részben vagy egészben korlátozó gondnokság alatt nem álló, bejelentett magyarországi lakcímmel és adóazonosító jellel rendelkező természetes személyek vehetnek részt. 2.2. A promóciós játékban nem vehetnek részt a JKMB Kft. alkalmazottai és munkatársai, valamint a fentebb meghatározott személyek Ptk. szerinti hozzátartozói. 2.3. A promóciós játékból kizárásra kerül az a játékos, akinek megadott személyes adatai nem valósak, személyes adatai nem azonosíthatók be egyértelműen személyi azonosító okmánnyal, a regisztrációs adatok alapján (például vezeték és keresztnév), vagy tévesek, vagy a játékos egyéb okból nem felel meg a szabályzatban írt feltételeknek. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és Lebonyolítót felelősség nem terheli. 2.4. A Szervező és Lebonyolító kizárja a felelősségét a promóciós játékban részt vevők téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, a promóciós játékban részt vevők vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 2.5. A nyertes köteles együttműködni a Szervezővel, Lebonyolítóval, illetve megbízottjaival annak érdekében, hogy a nyeremények átadására sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. Ha a nyertes személy bármely ok miatt nem azonosítható, úgy a Szervező a nyeremény kiadását megtagadja. 2.6. A nyeremény készpénzre vagy más nyereményre nem váltható. A játékban való részvétel joga és a nyeremény átvételének joga át nem ruházható. A nyeremény vissza nem utasítható.

3. A promóciós játék ideje

Játék időtartama: 2022. 07. 01- 07.15.

4. A promóciós játék menete

 Nem kell mást tenned, csak oszd meg nyilvánosan az Otthon Centrum weboldaláról bármelyik ingatlant a szigethalmi irodánk portfóliójából (Eladó ingatlan (oc.hu), vagy egy toborzós videót a Facebook oldalunkról (1) Otthon Centrum - Dél-pesti Agglomeráció | Facebook)!

A poszt alatti komment szekcióba írd meg, melyik videót osztottad meg (amennyiben ingatlan videót, úgy írd bele az ingatlan regisztrációs számát is)!

A játék időtartama: 2022. 07. 01 - 2022. 07. 15.

Sorsolás: 2022. 07. 20.

5. Nyeremény

3 db 10.000,-Ft-os IKEA ajándékkártya

A nyeremény készpénzre nem váltható.

A nyereményt a nyertes számára a JKMB Kft. postai úton juttatja el a nyertes által megadott címre, vagy személyesen átvehető ráckevei, szigethalmi vagy dunaharaszti irodánkban.

5.2. A nyertesek kiválasztásának módja, időpontja és helyszíne: A nyertesek kiválasztása random sorsolással történik a teljes, játék időtartama alatt szabályszerűen pályázók közül, a szabályoknak megfelelően résztvevők között, a promóciós időszak lezárultát követően. A nyertes nevét a sorsolást követően, 3 napon belül a játékfelhívás posztja alatt kommentben nyilvánosságra hozzuk. A nyertest közvetlenül Facebook üzenetben is értesítjük. Amennyiben a nyertes a személyes értesítésre 10 napon belül visszajelzést nem küld, úgy a játékból kizárásra kerül és a nyereményre nem jogosult igényt tartani. A Szervező valamennyi felelősségét kizárja a téves, hibás, vagy hiányos adatok miatt keletkező követelésekkel szemben. A Szervező nem vállal felelősséget abban az esetben, ha a nyertes saját email-beállításai miatt nem kapja meg az értesítést (spam vagy tűzfal értesítés). A promóciós játékkal kapcsolatos igényérvényesítésre a polgári jog szabályai szerint van mód.

5.3. A nyeremény készpénzre nem váltható. A Szervező vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja.

6. Adatkezelés

Az Adatkezelő a JKMB Kft (2318 Szigetszentmárton, Jázmin utca 3., cégjegyzékszám 13-09-209054, adószám 28845931-2-13).  
6.2. A kezelt adatok köre: A nyereményjátékban részt vevők neve és a nyertes esetében a nyereményjáték adózáshoz szükséges személyes adatai: anyja neve, adószáma. A nyereményjátékban történő részvétel kifejezett jelzésével és az adatok beküldésével a játékban résztvevő személyek kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott személyes adatokat kezelje. Az Adatkezelő a nyereményjátékban résztvevők személyes adatait a hatályos adatvédelmi előírásoknak megfelelően, kizárólag jelen játékkal összefüggésben kezeli.
6.3. Az adatkezelés célja: Az adatkezelés célja a játékban résztvevő személyek nyereményjátékban való részvételének lehetővé tétele, az azzal kapcsolatos kommunikáció, a nyertesek személyének nyilvánosságra hozása, valamint a nyereményjáték pénzügyi elszámolása. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja és nem tárolja.
6.4. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés s jogalapja az érintett játékban résztvevők előzetes, tájékozott és határozott hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik kezeléséhez a játékon való részvétellel. A nyereményjáték felületén az érintett – a szöveg előtt külön jelölőnégyzetben megjelölve - hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatainak a kezeléséhez, mellyel egyben elismeri azt, hogy a nyereményjátékra és az adatok kezelésére vonatkozó szabályzatot megismerte.
6.5. Az adatkezelés időtartama Az Adatkezelő a résztvevő által megadott személyes adatokat 30 napig őrzi. Ezen időpontig is csupán addig kezelhetőek az Adatkezelő részéről, amíg a résztvevő kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. Az adatok törlésére az erre irányuló kérés beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kerül sor. A nyertes adatait az adatkezelő a pénzügyi elszámoláshoz szükséges időtartamig kezeli.
6.6. A játékos kötelezettsége A játékos köteles valós adatok megadására, a játékos által megadott adatok valótlansága esetén ennek következményeit a játékos, mint adatszolgáltató viseli. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező a nyereményjáték lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el. A 30-ik napig át nem vett nyereményekre pótsorsolást szervez, és a nyereményeket a pótsorsolás útján kisorsolt nyertesek számára juttatja el.

 7. Adatfeldolgozó

A nyereményjátékban a Játék lebonyolítója adatfeldolgozóként vesz részt. Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag a kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

8. Jogorvoslat

Az játékos bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti a JKMB Kft-t a szigethalom@oc.hu e-mail címre küldött levéllel. Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu