Ingatlan keresőX

Adatkezelési tájékoztató hirdetési telefonszámon keresztül érkező ügyfelek részére

Az Otthon Centrum Franchising Kft. tájékoztatja a az ingatlanhirdetéseken szereplő hirdetési telefonszákon keresztül érdeklődőket (továbbiakban együtt Érdeklődő vagy Érintett) az általa és az Otthon Centrum Hálózat által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

1. Adatkezelő(k):

Az Otthon Centrum Hálózat, amely az alábbi cégeket foglalja magába:

  • Az Otthon Centrum Franchising Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. Telefon: +36 1 487-3300, e-mail: ugyfelszolgalat@oc.huhttps://www.oc.hu/ ) az Otthon Centrum cégcsoport tagja
  • Az Otthon Centrum Franchising Kft-vel a márkanév használatára jogosult, franchise jogviszonyban álló Franchise Partner vállalkozások
  • HC Központ Pénzügyi Közvetítő Kft. (székhely:1023 Budapest, Lajos utca 28-32. Telefon: 36 1 430 3120, https://www.oc.hu/hitel/ochcbemutatkozas) az Otthon Centrum cégcsoport tagja
  • Az Otthon Centrum Solutions Kft. (1023 Budapest, Lajos utca 28-32., Telefon: +36 1 487 3334, +36 70 454 0025, e-mail: info.solutions@oc.hu, honlap: https://www.oc.hu/iroda/otthon-centrum-solutions-kft), az Otthon Centrum cégcsoport tagja.
  • OC Finance Biztosításközvetítő Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., cégjegyzék száma: 01-09-730023), az Otthon Centrum Cégcsoport tagja.


Az Otthon Centrum Hálózat tagjai a közöttük létrejött megállapodás alapján közös adatkezelőnek minősülnek, amely azt jelenti, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelés célját és eszközeit közösen határozták meg.

Az Otthon Centrum Hálózat adatkezelési gyakorlata az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletén, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

2. A kezelt adatok fajtái, az adatkezelés célja, a hozzáférésre jogosultak

Érintettek

A kezelt adatok

Az adatkezelés célja

Ki férhet hozzá az adatokhoz?

Ingatlan kereső Érdeklődők

- név

- email cím

- telefonszám

-beszélgetés hanganyaga

Az Otthon Centrum márkanév alatt a Franchise Partnerek által végzett ingatlanközvetítői szolgáltatások nyújtása, ennek keretében az Érdeklődő részére ingatlan ajánlatok küldése e-mailen és/vagy telefonon, Érdeklődővel történő kapcsolatfelvétel

Az érdeklődő nevéhez, email címéhez és telefonszámához Otthon Centrum Franchising Kft és

- az Otthon Centrum Hálózat azon Franchise Partnere, illetve a Franchise Partnerrel jogviszonyban álló azon ingatlan-tanácsadó vagy egyéb közreműködő, akinek van az érdeklődő keresésének megfelelő ingatlan a portfoliójában, vagy hirdet ilyen ingatlant, illetve akinek az Érdeklődő által keresett konkrét ingatlan a portfoliójában van vagy hirdeti azt.

A beszélgetés hanganyagához a Otthon Centrum Franchising Kft, az ingatlant hirdető Franchise Partnert és a vele jogviszonyban álló, a hirdetést kezelő ingatlan-tanácsadó férhet hozzá.

Ingatlant kereső Érdeklődővel történő kapcsolat-

felvételt követően

- név

- e-mail cím

- telefonszám

-keresési paraméterek

- vevői keresési igényeket minősítő kérdésekre adott válaszok (önkéntes válaszadás esetén)

- ügyfél-elégedettségi kérdőívre adott válaszok (önkéntes válaszadás esetén)

Az Otthon Centrum márkanév alatt a Franchise Partnerek által végzett ingatlanközvetítői szolgáltatások nyújtása, ennek keretében az Érdeklődő részére ingatlan ajánlatok küldése e-mailen és/vagy telefonon

Az Érdeklődő személyes adataihoz - az Otthon Centrum Franchising Kft és

- az Otthon Centrum Hálózat azon Franchise Partnere, illetve a Franchise Partnerrel jogviszonyban álló azon ingatlan-tanácsadó vagy egyéb közreműködő, akinek van az érdeklődő keresésének megfelelő ingatlan a portfoliójában, illetve akinek az Érdeklődő által keresett konkrét ingatlan a portfoliójában van.

- név

- e-mail cím

- telefonszám

-keresési paraméterek

Az Otthon Centrum Hálózat és az Otthon Centrum cégcsoporthoz tartozó társaságok szolgáltatásairól direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása telefonon, e-mailen vagy elektronikus hírlevél küldésével, különösen

- a HC Központ Kft. általközvetített pénzügyi termékekkel/ általa végzett szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás.

- Az Otthon Centrum Solutions Kft által végzett értékbecslési szolgáltatásról vagy rajta keresztül történő energetikai tanúsítvány megrendelésével kapcsolatos lehetőségről történő tájékoztatás

- Az OC Finance Biztosításközvetítő Kft által közvetített befektetési és/vagy biztosítási termékekkel kapcsolatos tájékoztatás.

- Otthon Centrum Franchising Kft, és

- a HC Központ Kft. és a vele a pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenység végzésére szerződéses jogviszonyban álló közvetítői alvállalkozók és

- Otthon Centrum Solutions Kft

- az OC Finance Biztosításközvetítő Kft. és vele a  közvetítési tevékenység végzésére szerződéses jogviszonyban álló közvetítői alvállalkozók

- név

- e-mail cím

- telefonszám

- keresési paraméterek

- vevői igényeket minősítő kérdésekre adott válaszok

- ügyfél-elégedettségi kérdőívre adott válaszok

Ügyfél elégedettségi megkeresések, az ügyfél- igények pontosítását szolgáló kérdések küldése e-mailen és/vagy telefonon.

- Otthon Centrum Franchising Kft., valamint

- az a Franchise Partner és vele szerződéses jogviszonyban álló ingatlan-tanácsadó, aki az Érdeklődővel közvetlenül kapcsolatban áll.

- név

- e-mail cím

- telefonszám

- keresési paraméterek

Piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése

- Otthon Centrum Franchising Kft. és

- az Otthon Centrum Solutions Kft.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érdeklődő önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az Érdeklődő telefonos jelentkezésének napján kezdődik. Az adatkezelés az Érdeklődő fenti adatkezelési célokhoz történő hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az Érdeklődő utolsó keresési aktivitásától számított 2 évig tart. Ezt követően az érintettek személyes adatait az adatkezelők törlik.

5. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, akik/amelyek az egyes Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az adatkezelő nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az egyes Adatkezelőkkel kötött szerződés és a tőlük kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások és adatkezelés tekintetében az Otthon Centrum Hálózat adatfeldolgozói:

  • az Otthon Centrum Hálózat tevékenysége ellátásában az Otthon Centrum Franchising Kft-vel, az Otthon Centrum Solutions Kft-vel, a Franchise Partnerekkel vagy a HC Központ Kft-vel és az OC Finance Biztosításközvetítő Kft-vel szerződéses jogviszonyban álló közreműködők, teljesítési segédek (pl.: ingatlan-tanácsadók, irodavezetők, adminisztratív munkatársak, hitelközvetítői alvállalkozók, megbízott értékbecslők,),
  • a Protocall 2009 Kft. (székhely:2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41. cégjegyzékszám: 13-09-140629) a call center szolgáltatást végző társaság.

6. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Otthon Centrum Hálózat valamennyi tagjától a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről, kérheti adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását. Az érintett kérheti, hogy a Hangfelvétel másolatát az Otthon Centrum Hálózat bocsássa rendelkezésre. Ebben az esetben az Otthon Centrum Hálózat a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Az érintett jogosult arra, hogy az Otthon Centrum Hálózat részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja.

Ügyfeleink az általunk kiküldött hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok, megkeresések küldését. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

7. Jogorvoslat

Az érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti az Otthon Centrum Hálózatot az ugyfelszolgalat@oc.hu email címre küldött levéllel.

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.