Adatvédelmi tájékoztató

Az Otthon Centrum Franchising Kft. (a továbbiakban: Otthon Centrum) tájékoztatja a www.oc.hu oldalon regisztrálókat az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól.

Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

1. A kezelt adatok köre

  • név (nem kötelező)
  • jelszó
  • felhasználási név
  • e-mail cím

A látogató a honlapon történő regisztráció vagy a „keresési értesítés” elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait az Otthon Centrum jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

2. Az adatkezelés célja

  • az Otthon Centrum online szolgáltatásainak nyújtása (pl.: keresésnek megfelelő értesítések küldése),
  • a regisztráció során a weboldalon elhelyezett  jelölő négyzetben rögzített külön hozzájárulás alapján az Otthon Centrum szolgáltatásairól direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása, hírlevél küldése,
  • a regisztráció során a weboldalon elhelyezett  jelölő négyzetben rögzített külön hozzájárulás alapján piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a www.oc.hu oldalon regisztrálók önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a regisztráció vagy az értesítés kérés elküldésének napján kezdődik és a regisztráció vagy a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart.

5. A honlap üzemeltetője

A www.oc.hu honlapot az Otthon Centrum Franchising Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.) üzemelteti, az adatokat a www.oc.hu biztonságos szerveren tárolja. A látogatók által megadott személyes adatokat az Otthon Centrum harmadik személynek nem továbbítja.

6. Az érintettek jogai

A regisztráló bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Otthon Centrum által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az ügyfelek a kapcsolat menüponton keresztül vagy az ugyfelszolgalat@oc.hu email címre megküldött levélben kérhetik. Az Otthon Centrum a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Az elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket az Otthon Centrum a hirlevel@oc.hu email címről küldi ki. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre (www.oc.hu/leiratkozas) kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek küldését. Egyéb online szolgáltatások (pl. keresésnek megfelelő értesítés küldése) esetén a kapott értesítés alján található linkre kattintva, a regisztrált felhasználóknak a felületre bejelentkezve is módjuk van lemondani az adott szolgáltatást. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további email hírlevelek küldését, illetve le akarja mondani valamely online szolgáltatást, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

7. Jogorvoslat

A regisztráló az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.