Adatvédelmi tájékoztató

Az Otthon Centrum Franchising Kft. tájékoztatja a www.oc.hu oldalon érdeklődőket és a regisztrálókat az általa és az Otthon Centrum Hálózat által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.

1. Adatkezelő(k):

Az Otthon Centrum Hálózat, amely az alábbi személyeket foglalja magába:

 • Az Otthon Centrum Franchising Kft.
 • Az Otthon Centrum Franchising Kft-vel franchise jogviszonyban álló Franchise Partner vállalkozások
 • Az Otthon Centrum Hálózat tevékenysége ellátásában az Otthon Centrum Franchising Kft-vel vagy a Franchise Partnerekkel jogviszonyban álló egyéb közreműködők, teljesítési segédek (pl: ingatlan-tanácsadók, irodavezetők, adminisztratív munkatársak).

Az Otthon Centrum Hálózat adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

2. A kezelt adatok köre

Regisztrálók esetében

 • név (nem kötelező)
 • jelszó
 • felhasználási név
 • e-mail cím

Ingatlan iránt érdeklődők esetén

 • név
 • email cím
 • telefonszám

Regisztrált felhasználó eladó ingatlan feltöltése esetén

 • név
 • e-mail cím
 • telefonszám
 • ingatlan címe, adatai, paraméterei
 • feltöltés esetén az ingatlan képe

Amennyiben az érdeklődő a honlapon regisztrál, vagy a „keresési értesítés” vagy az adott ingatlan mellett található „üzenetet küldök” lehetőségével él, és ezekkel egyidejűleg nyilatkozik a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait az Otthon Centrum Hálózat jelen tájékoztatóban meghatározott céllal kezelje.

3. Az adatkezelés célja

Az érdeklődő által rendelkezésre bocsátott, 2. pontban megjelölt személyes adatokat az Otthon Centrum Hálózat abból a célból kezeli, hogy az érdeklődőket, regisztrálókat a szolgáltatásairól telefonon vagy elektronikus úton közvetlenül is tájékoztassa. Ez alapján az Otthon Centrum Hálózat a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag alábbi célokból kezeli:

 • az érdeklődő számára az Otthon Centrum ingatlanközvetítői szolgáltatásának nyújtása
 • regisztrálók esetében az Otthon Centrum online szolgáltatásainak nyújtása (pl.: keresésnek megfelelő értesítések küldése),
 • az Otthon Centrum Hálózat és az Otthon Centrum cégcsoporthoz tartozó társaságok szolgáltatásairól direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása telefonon, e-mailen vagy hírlevél küldésével,
 • ügyfél elégedettségi megkeresések, az ügyféligények pontosítását szolgáló kérdések küldése e-mailen,
 • piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a www.oc.hu oldalon érdeklődő vagy regisztráló önkéntes hozzájárulása.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az érdeklődő esetén a regisztráció vagy az értesítés kérés elküldésének napján kezdődik és az érdeklődő törlési kérelméig vagy a regisztráció vagy a keresési értesítéshez való hozzájárulás visszavonásáig tart.

6. A honlap üzemeltetője

A www.oc.hu honlapot az Otthon Centrum Franchising Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., telefonszám: +36 1 487 3300 e-mail: ugyfelszolgalat@oc.hu ) üzemelteti, a weboldal üzemeltetéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe.

Az Otthon Centrum Hálózat a szerverein tárolt, általa kezelt adatok vonatkozásában minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz az adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve a jogosulatlan megváltoztatása, megsemmisítése, felhasználása megakadályozása érdekében. Az Otthon Centrum Hálózat informatikai rendszere olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

7. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Otthon Centrum Hálózat által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, törlését. A regisztráció törlését az ügyfelek a kapcsolat menüponton keresztül vagy az ugyfelszolgalat@oc.hu email címre megküldött levélben kérhetik. Az Otthon Centrum Franchising Kft. a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül eleget tesz a kérelemben foglaltaknak.

Az elektronikus hírleveleket, egyéb hirdetéseket, ajánlatokat az Otthon Centrum Hálózat a hirlevel@oc.hu e-mail címről küldi ki. Ügyfeleink a hírlevelek alján található leiratkozás linkre (www.oc.hu/leiratkozas) kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek küldését.

Egyéb online szolgáltatások (pl. keresésnek megfelelő értesítés küldése) esetén a kapott értesítés alján található linkre kattintva, a regisztrált felhasználóknak a felületre bejelentkezve is módjuk van lemondani az adott szolgáltatást.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek küldését, illetve le akarja mondani valamely online szolgáltatást, úgy az összes, általa megadott e-mail cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

8. Jogorvoslat

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., posta cím: 1530 Budapest, Pf. 5., telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

9. Egyéb tájékoztatás

A weboldalon található, más (nem az Otthon Centrum Franchising Kft. által üzemeltetett) oldalakra navigáló linkekre kattintva az érdeklődő a weboldalt elhagyja, átlép a hivatkozott oldalakra és adatainak kezelése attól fogva ott történik. Ez a folyamat a böngészőprogram menüsorában kísérhető figyelemmel. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért az Otthon Centrum Franchising Kft. felelősséget nem vállal.