Ingatlan keresőX

Adatkezelési tájékoztató közvetlenül ingatlantanácsadón keresztül érkező ügyfelek részére

Tájékoztatjuk a közvetlenül az Otthon Centrum Ingatlan tanácsadón keresztül érdeklődőket ( Pl: hirdetési portálon található hirdetésre érdeklődő, Otthon Centrum Irodába betérő érdeklődés, ingatlan tanácsadó érdeklődő általi közvetlen megkeresésével történő érdeklődés) (továbbiakban együtt Érdeklődő vagy Érintett) az Otthon Centrum Hálózat által kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatunkról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseinkről, valamint az érintettek jogairól és azok gyakorlásának módjáról.


1. Adatkezelő(k):

Az Otthon Centrum Hálózat, amely az alábbi cégeket foglalja magába:

  • Az Otthon Centrum Franchising Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32. Telefon: +36 1 487-3300, e-mail: ugyfelszolgalat@oc.huhttps://www.oc.hu/ ) az Otthon Centrum cégcsoport tagja
  • Az Otthon Centrum Franchising Kft-vel a márkanév használatára jogosult, franchise jogviszonyban álló Franchise Partner vállalkozások
  • HC Központ Pénzügyi Közvetítő Kft. (székhely:1023 Budapest, Lajos utca 28-32. Telefon: 36 1 430 3120, https://www.oc.hu/hitel/ochcbemutatkozas) az Otthon Centrum cégcsoport tagja
  • Az Otthon Centrum Solutions Kft. (1023 Budapest, Lajos utca 28-32., Telefon: +36 1 487 3334, +36 70 454 0025, e-mail: info.solutions@oc.hu, honlap: https://www.oc.hu/iroda/otthon-centrum-solutions-kft), az Otthon Centrum cégcsoport tagja.
  • OC Finance Biztosításközvetítő Kft. (székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., cégjegyzék száma: 01-09-730023), az Otthon Centrum Cégcsoport tagja.

Az Otthon Centrum Hálózat tagjai a közöttük létrejött megállapodás alapján közös adatkezelőnek minősülnek, amely azt jelenti, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelés célját és eszközeit közösen határozták meg.

Az Otthon Centrum Hálózat adatkezelési gyakorlata az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletén, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen alapszik.

2. A kezelt adatok fajtái, az adatkezelés célja, a hozzáférésre jogosultak

Érintettek

A kezelt adatok

Az adatkezelés célja

Ki férhet hozzá az adatokhoz?

2.1.

Ingatlant kereső Érdeklődő

- név

- e-mail cím

- telefonszám

-keresési paraméterek

Az Otthon Centrum márkanév alatt a Franchise Partnerek által végzett ingatlanközvetítői szolgáltatások nyújtása, ennek keretében az Érdeklődő részére ingatlan ajánlatok küldése e-mailen és/vagy telefonon, Érdeklődővel történő kapcsolatfelvétel

Az Érdeklődő személyes adataihoz - az Otthon Centrum Franchising Kft és

- az Otthon Centrum Hálózat azon Franchise Partnere, illetve a Franchise Partnerrel jogviszonyban álló azon ingatlan-tanácsadó vagy egyéb közreműködő, akinek van az érdeklődő keresésének megfelelő ingatlan a portfoliójában, illetve akinek az Érdeklődő által keresett konkrét ingatlan a portfoliójában van.

2.2.

Ingatlant kereső Érdeklődő

- név

- e-mail cím

- telefonszám

-keresési paraméterek

Az Otthon Centrum Hálózat és az Otthon Centrum cégcsoporthoz tartozó társaságok szolgáltatásairól direkt marketing célú tájékoztatás nyújtása telefonon, e-mailen vagy elektronikus hírlevél küldésével, különösen

- a HC Központ Kft. általközvetített pénzügyi termékekkel/ általa végzett szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás.

- Az Otthon Centrum Solutions Kft által végzett értékbecslési szolgáltatásról vagy rajta keresztül történő energetikai tanúsítvány megrendelésével kapcsolatos lehetőségről történő tájékoztatás

- Az OC Finance Biztosításközvetítő Kft által közvetített befektetési és/vagy biztosítási termékekkel kapcsolatos tájékoztatás

- Otthon Centrum Franchising Kft, és

- a HC Központ Kft. és a vele a pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenység végzésére szerződéses jogviszonyban álló közvetítői alvállalkozók és

- Otthon Centrum Solutions Kft

- az OC Finance Biztosításközvetítő Kft. és vele a  közvetítési tevékenység végzésére szerződéses jogviszonyban álló közvetítői alvállalkozók

- név

- e-mail cím

- telefonszám

- keresési paraméterek

- vevői igényeket minősítő kérdésekre adott válaszok

- ügyfél-elégedettségi kérdőívre adott válaszok

Ügyfél elégedettségi megkeresések, az ügyfél- igények pontosítását szolgáló kérdések küldése e-mailen és/vagy telefonon.

- Otthon Centrum Franchising Kft., valamint

- az a Franchise Partner és vele szerződéses jogviszonyban álló ingatlan-tanácsadó, aki az Érdeklődővel közvetlenül kapcsolatban áll.

-keresési paraméterek

- ingatlan értékesítési adatok

Piackutatás, piaci elemzések, statisztikák készítése

- Otthon Centrum Franchising Kft. és

- az Otthon Centrum Solutions Kft.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érdeklődő önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az Érdeklődő Ingatlan tanácsadóval történő kapcsolatfelvételének a napján kezdődik. Az adatkezelés az Érdeklődő fenti adatkezelési célokhoz történő hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az Érdeklődő utolsó keresési aktivitásától számított 2 évig tart. Ezt követően az érintettek személyes adatait az adatkezelők törlik.

5. Adatfeldolgozók

Adatfeldolgozónak minősülnek azok a természetes vagy jogi személyek, akik/amelyek az egyes Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján az adatkezelő nevében az érintettekkel kapcsolatos személyes adatokat kezelnek. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az egyes Adatkezelőkkel kötött szerződés és a tőlük kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások és adatkezelés tekintetében az Otthon Centrum Hálózat adatfeldolgozói:

  • az Otthon Centrum Hálózat tevékenysége ellátásában az Otthon Centrum Franchising Kft-vel, az Otthon Centrum Solutions Kft-vel, a Franchise Partnerekkel vagy a HC Központ Kft-vel vagy az OC Finance Biztosításközvetítő Kft-vel  szerződéses jogviszonyban álló közreműködők, teljesítési segédek (pl.: ingatlan-tanácsadók, irodavezetők, adminisztratív munkatársak, hitelközvetítői alvállalkozók, biztosításközvetítő alvállalkozók, megbízott értékbecslők,),

6. Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Otthon Centrum Hálózat valamennyi tagjától a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséről, kérheti adatai helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

Az érintett jogosult arra, hogy az Otthon Centrum Hálózat részére adott adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja.

Ügyfeleink az általunk kiküldött hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva jogosultak megtiltani további hírlevelek, ajánlatok, megkeresések küldését. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben ügyfelünk meg kívánja tiltani a további e-mail hírlevelek, ajánlatok, egyéb megkeresések küldését, úgy az összes, általa megadott email cím vonatkozásában szükséges a leiratkozást megtennie.

7. Jogorvoslat


Az érintett bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, panasszal megkeresheti az Otthon Centrum Hálózatot az ugyfelszolgalat@oc.hu email címre küldött levéllel.

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.